Kế hoạch & danh sách sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp

hệ LT, VB2, VHVL

 

1. Kế hoạch TTTN:

- Ngành quy hoạch: sinh viên tải về tại đây.

- Ngành xây dựng: sinh viên tải về tại đây

2. Danh sách sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp:

- Ngành quy hoạch: sinh viên tải về tại đây.

- Ngành xây dựng: sinh viên tải về tại đây (có giảng viên hướng dẫn)

3. Lịch gặp giảng viên hướng dẫn:

- Ngành xây dựng: 18h00, thứ 6 (20/06), phòng B408

- Ngành quy hoạch: Thông báo sau

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

 

Sinh viên - Học viên