DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG NĂM HỌC 2013-2014

Khoa Kỹ thuật công trình xin công bố danh sách sinh viên dự kiến xét học bổng năm học 2013-2014. Theo đó, sinh viên được tham gia dự xét học bổng khuyến khích trong năm học là các sinh viên thỏa các điều kiện sau:

Điểm trung bình tích luỹ ngành chính trong năm xét từ 7.0 trở lên.

Số tín chỉ tích lũy căn cứ theo đúng khung chương trình học theo từng ngành tính tới thời điểm xét học bổng và không có môn nào dưới 5.0 trong năm xét học bổng (bao gồm điểm K, điểm F).

Những môn học có điểm Miễn (M), điểm rút (R), điểm hoãn (H) thì vẫn được tham gia dự xét học bổng.

Với những môn học mà có nhiều kết quả trong năm thì kết quả cao nhất sẽ được tham gia tính trung bình tích lũy chung để dự xét học bổng.

Điểm trung bình rèn luyện trong năm xét học bổng từ 70 điểm trở lên. Sinh viên không vi phạm nội qui, qui định của Nhà trường.

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc, khiếu lại, bổ sung thông tin trước 16h00 ngày 9/09/2014 tại văn phòng khoa P.C003.

Download danh sách tại đây.

KTCT.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

 

Sinh viên - Học viên