Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học.V1
 
 
 
Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học.V2
 
 
Download các tài liệu:
1. Kế hoạch + Điều lệ cuộc thi Ý tưởng NCKHSV 2015-2016
2. Danh sách các đề tài tham khảo cùng giảng viên hướng dẫn hỗ trợ định hướng nghiên cứu cho sinh viên
3. File Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi
4. Hướng dẫn trình bày Ý tưởng:
 
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

 

Sinh viên - Học viên