Trang chủ Thông tin Thông tin tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng
Thông báo đăng ký tuyển dụng tại tập đoàn Viettel PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 11 - 2014, 00:00

Thông báo tuyển dụng của tập đoàn Viettel

1. Đối tượng:

- Sinh viên Khoa Kỹ thuật công trình đã tốt nghiệp (các ngành).

2. Thời gian & địa điểm đăng ký:

- Từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng

- Đăng ký nộp tại VPK Kỹ thuật công trình (D005)