Trang chủ Thông tin Biểu mẫu giảng viên
Các thông tin khác
Biên soạn tài liệu PDF. In Email
Thứ tư, 04 Tháng 12 - 2013, 08:03


Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các môn thuộc khoa KTCT quản lý. Vừa qua, ban chủ nhiệm khoa đã rà kiểm tra bài giảng của các môn học và đã tổ chức biên soạn tóm tắt bài giảng của từng môn. Những nội dung tóm tắt này sẽ được khoa lưu trữ tại văn phòng khoa nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo của sinh viên.

  • Khoa KTCT
 
MẪU LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HK 1(12-13) PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 8 - 2012, 05:55

 

- Download tại đây