Thời khóa biểu
Lịch giảng đề đồ án kiến trúc dân dụng ( lớp 13280101 & 13580101) PDF. In Email
Viết bởi lam   
Thứ tư, 28 Tháng 10 - 2015, 01:25
1. Danh sách sinh viên
 
 
 
2. Lịch giảng đề:
 
Thứ 6 (30/10), 18h00, phòng B402
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 28 Tháng 10 - 2015, 01:49 )
 
Lịch thi nghiệm vật liệu xây dựng lớp 13280101 PDF. In Email
Viết bởi lam   
Thứ ba, 09 Tháng 6 - 2015, 02:13

Sinh viên tải về tại đây

 
Lịch học trả nợ môn toán A1 ( lớp sinh viên đăng ký tại Khoa) PDF. In Email
Viết bởi ktct   
Thứ tư, 25 Tháng 3 - 2015, 03:30

Sinh viên tải về tại đây

 
Lịch thí nghiệm lớp 12280401. HK1,14 -15 ( TN địa cơ , TN thủy lực) PDF. In Email
Viết bởi ktct   
Thứ bảy, 07 Tháng 3 - 2015, 04:51

Lịch thí nghiệm lớp 12280401. HK1,14 -15 ( TN địa cơ , TN thủy lực)

 

1. TKB thí nghiệm: 

- Sinh viên tải về tại đây

2. Danh sách chia nhóm:

- Sinh viên tải về tại đây

 

 
Lịch thí nghiệm thủy lực lớp 11XD1L PDF. In Email
Viết bởi ktct   
Thứ sáu, 26 Tháng 9 - 2014, 16:39

Lịch thí nghiệm thủy lực lớp 11XD1L

 

Sinh viên tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 9 - 2014, 17:16 )