Trang chủ Sinh viên - Học viên Thông báo chung Thông báo chung Thông báo đăng ký học trả nợ môn Cơ học kết cấu 2
Thông báo đăng ký học trả nợ môn Cơ học kết cấu 2 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 11 - 2015, 02:37
Thông báo đăng ký học trả nợ môn Cơ học kết cấu 2
 
- Đối tượng:
 
+ Sinh viên Đại học chính qui khóa 15 trở về trước
 
+ Sinh viên LT, VB2, VHVL đã quá hạn đạo tạo.
 
- Thời gian và địa điểm đăng ký:
 
+ 02/11 - 4/11 tại VPK ( phỏng D005)
 
- Thời gian dự kiến học : 03 tuần