Trang chủ Sinh viên - Học viên Thông báo chung Thông báo chung Thông báo về việc học vét đợt tháng 10/2015
Thông báo về việc học vét đợt tháng 10/2015 PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 10 - 2015, 00:00
Thông báo về việc học vét đợt tháng 10/2015
 
1. Đối tượng:
 
- Sinh viên đã đăng ký và đóng học phí tại VPK.
 
- Danh sách sinh viên đủ điều kiện học vét tải về:
 
 
* Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí liên hệ văn phòng Khoa trước 09/10.
 
2. Đề cương các môn lý thuyết:
 
- Sinh viên tải về:
 
 
3. Môn đồ án, thí nghiệm, thực tập.
 
- Sinh viên tải về tại đây
 
 
* Sinh viên chủ động liên hệ GV hướng dẫn và nộp bài cho Gv hướng dẫn trước 31/10.
 
 
4. Lịch thi: Có thay đổi & cập nhật phòng thi