Trang chủ Sinh viên - Học viên Thông báo chung Thông báo chung Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp ( đợt TN tháng 04/2016)
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp ( đợt TN tháng 04/2016) PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 10 - 2015, 00:00
KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP & BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
 
Học kỳ 1, năm học 2015 - 2016
 
(Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh)  
 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) PHỐI HỢP

20/10 → 02/11/2015

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm đồ án tốt nghiệp.

Phòng Đại học

Khoa KTCT

02/11/2015

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

Phòng Đại học

Khoa KTCT

02/11/2015→ 09/11/2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN, tải về:

http://www.mediafire.com/download/hx627j6akop5zoi/dudieukien.rar

Khoa KTCT

 

09/11/2015→ 11/11/2015

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính. 
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

Phòng Tài chính

Khoa KTCT, phòng Đại học

12/11/2015

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

Phòng Đại học

Khoa KTCT

16/11/2015

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

Phòng Đại học để xin phòng

16/11/2015→ 19/03/2015

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

GVHD

 

03/01→ 08/01/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp ( giữa kỳ)

Giáo vụ khoa

 

21/03/2016

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

 

21/03 → 27/03/2016

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

GV chấm, Hội đồng chấm

 Giáo vụ khoa

* Chú ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tham gia ĐATN nhưng không tham gia đợt T10/2015 làm đơn gửi Khoa từ 22/10 - 08/11 xin hoãn nếu không sẽ bị tính nợ học phí.

- SInh viên nợ và hoãn ở các đợt làm ĐATN trước, phải làm đơn xin tham gia ĐATN và gửi Khoa từ 22/10 - 08/11 nếu có nhu cầu làm đợt T10/2015.