Quy định - Quy chế học vụ
Các văn bản sinh viên cần biết PDF. In Email
Viết bởi ktct   
Thứ tư, 12 Tháng 3 - 2014, 00:00
 • CÁC VĂN BẢN SINH VIÊN CẦN BIẾT
 • (Trích yếu nội dung các văn bản do Nhà trường ban hành)
 • Sinh viên tải về tại đây
 1. Hướng dẫn công việc cần thực hiện để khắc phục tỷ lệ rớt nhiều ở một số môn học (42/2014/TĐT-HD)         
 2. Qui định về nhiệm vụ tự học của người học tại thư viện (1360/2013/TĐT-QĐ)
 3. Qui định về tuyển chọn và cấp học bổng cho sinh viên thực tập nghề nghiệp tại trường (1290/2013/TĐT-QĐ)
 4. Quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giảng viên (1387/2013/TĐT-HD)         
 5. Qui định tạm thời về tổ sinh viên tự quản (700/2013/TĐT-HD)
 6. Qui định về đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh-sinh viên (Ban hành theo Quyết định số 1210/2013/TĐT - QĐ )
 7. Quy chế công tác học sinh, sinh viên (Ban hành theo Quyết định số 1079/2013/TĐT ngày 03/9/2013)
 8. Hướng dẫn công việc cần thực hiện để nâng cao chất lượng chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức (1629/2013/TĐT-HD)