Trang chủ Sinh viên - Học viên Hệ đào tạo chính quy Thông báo Lịch học bù thầy Phan Đào Hoàng Hiệp
Lịch học bù thầy Phan Đào Hoàng Hiệp PDF. In Email
Thứ năm, 29 Tháng 10 - 2015, 10:27
Lịch học bù (ThS. Phan Đào Hoàng Hiệp)

- Kết cấu thép B (nhóm 2 - Chính quy): tiết 13-15 (ca 5), thứ 5 (29/10), phòng B410.

- Kết cấu thép 2 (nhóm 1 - Chính quy): tiết 123 (ca 1) & 456 (ca 2), Chủ nhật (01/11), phòng B209.