Trang chủ Sinh viên - Học viên Hệ đào tạo chính quy Thông báo Lịch nộp bài và bảo vệ thực tập tốt nghiệp - cô Trâm
Lịch nộp bài và bảo vệ thực tập tốt nghiệp - cô Trâm PDF. In Email
Thứ hai, 26 Tháng 10 - 2015, 08:29
THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP - CÔ TRÂM
 
Nhóm thực tập tốt nghiệp cô Trâm nộp bài và bảo vệ thực tập tốt nghiệp lúc 15h30 ngày 29/10/2015 tại phòng D004.
Các bạn sinh viên thông báo tới các thành viên trong nhóm nộp bài và tham gia bảo vệ đúng giờ đã thông báo.