Trang chủ Sinh viên - Học viên Hệ đào tạo chính quy Thời khóa biểu
Danh sách chia nhóm đò án kiến trúc dân dụng (bổ sung) - chính qui PDF. In Email
Thứ năm, 10 Tháng 9 - 2015, 15:21
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG        
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH        
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
HK1, NĂM HỌC 2015 -2016 (Bổ sung)
 
SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN ĐỂ SỬA BÀI    
               
STT LỚP MSSV HỌ TÊN GIẢNG VIÊN ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 13080101 81301308 Bùi Văn Tánh ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
2 13080101 81301184 Nguyễn Ngọc Hoàng ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
3 13080101 81301174 Nguyễn Văn Hiếu ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
4 13080101 81301216 Phạm Hồng Kim ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
5 13080101 81301266 Nguyễn Tấn Phát ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
6 13080101 81301373 Lương Thế Trực ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
7 13080102 81301381 Lại Anh Tuấn ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
8 13080101 81301023 Chu Thái Hòa ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
9 13080101 81301285 Nguyễn Duy Phương ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
10 13080102 81301135 Trần Công Danh ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
11 13080102 81301150 Trần Văn Dương ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
12 13080102 81301264 Lê Minh Nhựt ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
13 13080101 81301087 Nguyễn Phú Thịnh ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
14 13080101 81301387 Phan Lê Tuấn ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
15 13080101 81301107 Lê Anh Tuấn ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
16 13080102 81301068 Nguyễn Hồng Phong ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
17 13080101 81301273 Nguyễn Đình Phong ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
18 13080102 81301164 Lê Trường Giang ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
19 13080101 81301059 Huỳnh Ngọc Minh ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
20 13080101 81301151 Trần Đức Đại ThS. Trần Thị Quỳnh Mai 0946973488  
21 13080101 81301204 Đỗ Quốc Khánh ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
22 13080101 81301280 Nguyễn Dương Hồng Phúc ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
23 13080101 81301376 Lê Đặng Minh ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
24 13080102 81301158 Nguyễn Văn Đoàn ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
25 13080101 81301218 Trần Văn Lành ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
26 13080101 81301258 Nguyễn Chí Nguyễn ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
27 13080101 81301348 Nguyễn Kim Tiến ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
28 13080102 81301033 Nguyễn Đình Huynh ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
29 13080101 81301079 Huỳnh Ngọc Sơn ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
30 13080101 81301090 Đào Anh Thức ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
31 13080101 81301350 Nguyễn Chánh Tín ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
32 13080101 81301078 Lê Phước Sang ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
33 13080101 81301332 Lê Đức Thắng ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
34 13080102 81301395 Đặng Lê Công Văn ThS. Nguyễn Đình Nam 01203388168  
35 13080101 81301058 Đặng Hiền Minh TS. Ngô lê Minh 0966347766  
36 13080101 81301187 Làu Chăn Hội TS. Ngô lê Minh 0966347766  
37 13080101 81301269 Hoàng Văn Phi TS. Ngô lê Minh 0966347766  
38 13080102 81301007 Phạm Đức Cường TS. Ngô lê Minh 0966347766  
39 13080101 81301208 Nguyễn Từ Quốc Khánh TS. Ngô lê Minh 0966347766  
40 13080102 81301250 Lâm Chấn Nghiệp TS. Ngô lê Minh 0966347766  
41 13080102 81301394 Ngô Tấn Tỷ TS. Ngô lê Minh 0966347766  
42 13080101 81301398 Nguyễn Tấn Viện TS. Ngô lê Minh 0966347766  
43 13080101 81301336 Lê Quang Thiện TS. Ngô lê Minh 0966347766  
44 13080101 81301111 Đoàn Hoàng Văn TS. Ngô lê Minh 0966347766  
45 13080101 81301270 Diệp Trung Phong TS. Ngô lê Minh 0966347766  
46 13080102 81301246 Ngô Phương Nam TS. Ngô lê Minh 0966347766  
47 13080102 81301249 Đoàn Thế Nghiệp TS. Ngô lê Minh 0966347766  
48 13080102 81301288 Đoàn Minh Quân TS. Ngô lê Minh 0966347766  
49 13080102 81301399 Hoàng Quốc Việt TS. Ngô lê Minh 0966347766  
               
        KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH  
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»