Đơn từ - Sự vụ
Các mẫu đơn học vụ sinh viên PDF. In Email
Viết bởi ktct   
Thứ tư, 07 Tháng 8 - 2013, 00:00
 • Biểu mẫu: sinh viên tại về tại đây
 • 1.       Đơn xin cấp bảng điểm (có đóng dấu)
 • 2.       Đơn xin hoãn thi
 • 3.       Đơn xin dự thi
 • 4.       Đơn xin chuyển giờ thi
 • 5.       Đơn xin nghỉ học tạm thời
 • 6.       Đơn xin thôi học
 • 7.       Đơn xin nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời)
 • 8.       Đơn xin miễn, giảm các học phần GDTC, GDQP
 • 9.       Đơn xin phúc khảo bài thi
 • 10.    Đơn xin chuyển bậc đào tạo
 • 11.   Đơn xin chuyển hệ đào tạo
 • 12.    Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 24 Tháng 4 - 2014, 06:32 )
 
MẪU ĐƠN GIẢNG VIÊN PDF. In Email
Viết bởi lam   
Thứ tư, 23 Tháng 2 - 2011, 16:23

1. Lịch trình giảng dạy Download