Giới thiệu ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
PDF. In Email

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

MỤC TIÊU

Đào tạo người kỹ sư có phẩm chất chính trị,  đạo đức tư cách, có sức khỏe, khả năng làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kỹ sư ngànhKỹ thuật công trình xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các lọai công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, có khả năng tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công trên các công trường xây dựng nhà, xưởng và các công trình công cộng.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư của ngành này có môi trường làm việc rất rộng, đó là các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân dụng - công nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng kéo dài 4,5 năm, bao gồm 9 học kỳ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay thì vấn đề ngoại ngữ rất đáng được coi trọng, và tiếng Anh được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Chương trình dạy tiếng Anh sẽ đi cùng sinh viên trong suốt thời gian học.

1.             Năm học thứ nhất và thứ hai:

Sinh viên được học các môn đại cương cần thiết cho một người kĩ sư, có thể kể đến Toán cao cấp, Vật lý, Hóa đại cương, Cơ học cơ sở… Những môn này được chú ý giảng dạy cả về lý thuyết và bài tập, thực hành.

Song song với các môn học đại cương, sinh viên cũng bắt đầu được làm quen với các môn cơ sở của chuyên ngành như Hình học họa hình, Sức bền vật liệu, Địa chất, Cơ học kết cấu…Bên cạnh ngoại ngữ và các môn cơ bản, môn tin học cũng rất được chú trọng trong chương trình giảng dạy. Sinh viên sẽ được học về Lập trình (C++), và đặc biệt việc sử dụng thành thạo AutoCAD cũng là một yêu cầu tối thiểu của người kĩ sư xây dựng.

Như vậy, sau 2 năm đầu tiên sinh viên đã được trang bị những kiến thức cần thiết của một kĩ sư nói chung và những kiến thức chuyên ngành cơ sở của một kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp nói riêng. Họ sẽ có khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong xu thế hội nhập chung hiện nay khi được trang bị tốt những kiến thức về khoa học kỹ thuật, Anh văn, Tin học và Giáo dục thể chất. Ngoài ra, các môn Giáo dục quốc phòng, các môn khoa học Mác-Lênin được nhà trường đưa vào chương trình giảng dạy trong 2 năm đầu. 

2.             Năm học thứ 3:

Sinh viên sẽ chủ yếu tập trung vào các môn chuyên ngành. Cũng như một công trình xây dựng bắt đầu với nền móng, sinh viên sẽ được học về Trắc địa, Cơ học đất, Nền và móng, sau đó là Kết cấu bê tông cốt thép, Thủy lực đại cương.

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều chương trình vi tính phục vụ cho xây dựng đang được sử dụng, đây là một mảng lớn và rất hữu dụng cho sự nghiệp sau này của một người kĩ sư, vì thế sinh viên sẽ được học bộ môn Tin học trong tính toán kết cấu ở năm học thứ 3. Giống như một ngôi nhà phải vững ở nền móng, sinh viên sau năm thứ 3 đã có đủ những kiến thức cần thiết làm nền cho một kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, những kiến thức này sẽ có cơ hội được kiểm chứng qua các bài tập lớn hoặc đồ án, chẳng hạn như “Đồ án bê tông cốt thép, “Đồ án nền và móng.

3.             Năm học thứ 4:

Giúp sinh viên hoàn thiện tất cả các kiến thức đã học và nâng cao kiến thức cần thiết cho một kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Họ sẽ tiếp tục học và làm đồ án về kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép. Bổ sung vào đó là các kiến thức về Kĩ thuật thi công, Cấp thoát nước, Dự toán công trình…

Công nghệ bê tông cốt thép ứng lực trước đã được thế giới áp dụng từ rất lâu trong xây dựng, ở Việt Nam cũng đã bắt đầu đưa công nghệ này vào thực tế, vì thế môn Kết cấu bêtông cốt thép ứng lực trước là không thể thiếu được trong chương trình học.

Có thể nói rằng sau năm thứ 4 thì sinh viên hoàn toàn đã có đủ khả năng làm một công trình xây dựng qua tất cả các khâu: xem xét kiến trúc, dự toán, trắc địa, xử lí đất, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công…Những kiến thức này sẽ có cơ hội được kiểm chứng qua các bài tập lớn và các đồ án liên quan đến các môn học. Sinh viên sẽ được thực tập tốt nghiệp trong 8 tuần để có cơ hội tiếp cận với thực tế.

4.             Năm học thứ 5

Trong hc kỳ này, sinh viên sẽ thực hiện đồ án tốt nghiệp.

BACKGROUND XDDDCN-WEB


 

 

 
PDF. In Email

Chương trình đào tạo Kỹ sư xây dựng chất lượng cao ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra những Kỹ sư có khả năng tư vấn, thiết kế , giám sát, thi công trên các công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kỹ sư ngành này có thị trường làm việc rất rộng. Họ có thể là các chuyên gia trong các phòng xây dựng và quản lý đô thị quận, huyện, Sở xây dựng tỉnh, thành phố. Họ cũng có thể trờ thành các nhà tư vấn thiết kế, quản lý công trình cho các công ty tư nhân hoặc nhà nước đã và đang được thành lập ngày càng nhiều tại Tp. Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác.

 
BACKGROUND CLC-WEB