Danh sách cựu sinh viên PDF. In Email
Viết bởi ktct   
Thứ năm, 29 Tháng 5 - 2014, 04:44

 

1  Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng.
Sinh ngày 20/4/1984.
Khóa học: 2003 - 2007.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM XD Nhật Vũ.
Chức vụ: Giám đốc. 
 2  Họ và tên: Nguyễn Đức Sỹ.
Sinh ngày 26/07/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM XD Trí Phát.
Chức vụ: Phó chi nhánh.
 3  Họ và tên: Lê Văn Chí.
Sinh ngày 15/01/1989.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kỹ thuật và Mô phỏng.
Chức vụ: Trợ lý nghiên cứu.
 4  Họ và tên: Phan Thành Trung.
Sinh ngày 05/10/1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Trường cao đẳng Giao thông Vận tải.
Chức vụ: Giảng viên.
 5 Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Sinh ngày 20/9/1989.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị.
Đơn vị công tác: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp. HCM.
Chức vụ: Chuyên viên.
 6 Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thanh.
Sinh ngày 09/9/1988.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị.
Đơn vị công tác: Ban bồi thường – Giải phòng mặt bằng Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
Chức vụ: Chuyên viên.
 7 Họ và tên: Nguyễn Thị Nga.
Sinh ngày 24/12/1984.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị.
Đơn vị công tác: UBND Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.
Chức vụ: Nhân viên.
 8 Họ và tên: Nguyễn Công Đức.
Sinh ngày: 05/09/1982.
Khóa học: 2009 – 2012 (Hệ liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
Đơn vị công tác: Sở xây dựng Tỉnh Khánh Hòa.
Chức vụ: Cán bộ thanh tra xây dựng.
 9 Họ và tên: Lê Hoàng Mỹ.
Sinh ngày: 15/07/1969.
Khóa học: 2008 – 2010 (Hệ liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị.
Đơn vị công tác: UBND Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Tổ quản lý đô thị.
 10 Họ và tên: Ngô Thúy An.
Sinh ngày: 22/01/1990.
Khóa học: 2010 – 2012 (Hệ liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị.
Đơn vị công tác: Sở Xây dựng, Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Đội thanh tra địa bàn.
 11 Họ và tên: Bùi Cao Tuấn.
Sinh ngày: 15/10/1990.
Khóa học: 2008 – 2010 (Hệ liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị.
Đơn vị công tác: UBND Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Đội trật tự đô thị Quận 10.
 12 Họ và tên: Trương Hán Bảo.
Sinh ngày: 07/05/1990.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd
Chức vụ: Phó phòng kinh doanh – Chi nhánh Long An
 13 Họ và tên: Nguyễn Thành Thật.
Sinh ngày 10/11/1988.
Khóa học: 2010 – 2012 (Hệ liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Đông Dương.
Chức vụ: Giám sát.
 14  Họ và tên: Lê Việt Dũng.
Sinh ngày: 06/06/1988.
Khóa học: 2010 – 2012 (Hệ liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tiến.
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
 15  Họ và tên: Trần Khắc Duy.
Sinh ngày: 21/05/1986.
Khóa học: 2009 – 2011 (liên thông).
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng MQ
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.
16 Họ và tên: Lê Văn Thiệp.
Sinh ngày: 03/11/1988.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thành Vũ
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.
17 Họ và tên: Đinh Đức Phát.
Sinh ngày: 06/10/1983.
Khóa học: 2002 - 2006.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Nhân viên.
18 Họ và tên: Hồ Quang Minh.
Sinh ngày: 27/03/1990.
Khóa học: 2008 - 2012.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Đơn vị công tác: The 7 Studio.
Chức vụ: Giám sát thi công.
19 Họ và tên: Lê Thanh Vũ.
Sinh ngày: 27/06/1989.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường.
Đơn vị công tác: Tổng công ty xây dựng số 1 – Tp. Hồ Chí Minh.
Chức vụ: Nhân viên.
 20 Họ và tên: Võ Phong Lam.
Sinh ngày: 22/09/1988.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH TVXD&QLDA Thái Sơn.
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.
 21 Họ và tên: Mai Xuân Việt.
Sinh ngày: 5/04/1981.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường.
Đơn vị công tác: Cửa hàng điện nước Thảo Vy.
Chức vụ: Quản lý.
 22 Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn.
Sinh ngày: 18/03/1984.
Khóa học: 2009 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long.
Chức vụ: cán bộ kỹ thuật.
 23 Họ và tên: Võ Quang Luân
Sinh ngày: 15/08/1989.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH XD-TM An Tâm.
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
 24 Họ và tên: Võ Trần Hoàng Vũ.
Sinh ngày: 15/08/1989.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Nha Trang.
Chức vụ: Nhân viên.
 25 Họ và tên: Nguyễn Quang Minh.
Sinh ngày: 9/05/1987.
Khóa học: 2006 - 2010.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH ĐT-XD KIẾN TRÚC MỚI
Chức vụ: Kỹ thuật viên.
 26 Họ và tên: Trần Duy Quang.
Sinh ngày: 17/09/1989.
Khóa học: 2007 - 2011.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần ĐT-XD 194
Chức vụ: Kỹ thuật viên.
 27 1 Họ và tên: Nguyễn Văn Sang.
Sinh ngày: 16/01/1991.
Khóa học: Cao Đẳng V.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Một Thành Viên Phú Khang Thành
Chức vụ: Kỹ thuật viên.
 28 Họ và tên: Nguyễn Hữu Vinh .
Sinh ngày: 1/03/1998.
Khóa học: 2010-2013.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đơn vị công tác: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.
Cao Thi Thanh Tuyen Họ và tên: Cao Thị Thanh Tuyền
Sinh ngày: 19/10/1986.
Khóa học: 10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần tư cấn cầu đường Trung Nam
Chức vụ: Nhân viên 
Do Duy Tan Họ và tên: Đỗ Duy Tân
Sinh ngày: 19/2/1988.
Khóa học: 10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH XD TM Trí Phát
Chức vụ: Nhân viên 
Dang Anh Khoa Họ và tên: Đăng Anh Khoa
Sinh ngày: 8/7/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty công trình giao thông Sài Gòn
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Tran Van Khoi Họ và tên: Trần Văn Khôi
Sinh ngày: 20/2/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần Xây Dựng G4
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Lam Thanh Quy Họ và tên: Lâm Thành Quý
Sinh ngày: 14/8/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Tổng Công ty Tư Vấn Thiết Kế GTVT (TEDI)
Chức vụ: Nhân viên
Nguyen Dinh Dang Họ và tên: Nguyễn Đình Đăng
Sinh ngày: 26/2/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần Tuổi Trẻ Đất Việt
Chức vụ: Nhân viên thiết kế
 Mai Anh Phuong Họ và tên: Mai Anh Phương
Sinh ngày: 20/2/1988.
Khóa học: 10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Ban điều hành Metro-Bến Thành Suối Tiên
Chức vụ: Nhân viên 
Vu Xuan Thuy Họ và tên: Vũ Xuân Thủy
Sinh ngày: 09/8/1987.
Khóa học: 09
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Giao Thông Công Chánh
Chức vụ: Nhân viên thiết kế
Nguyen Ho Trung Họ và tên: Nguyễn Hồ Trung
Sinh ngày: 01/01/1988.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Bình Tân
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
 Ta Quang Ha Họ và tên: Tạ Quang Hà
Sinh ngày: 01/2/1988.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đại Lạt
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công
 Nguyen Ngoc Thuan Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thuận
Sinh ngày: 24/4/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Đông Đô Thành
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Tran Van Loc Họ và tên: Trần Văn Lộc
Sinh ngày: 30/9/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Sini-Pacific
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 
Nguyen Quoc Tuan Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn
Sinh ngày: 01/01/1990.
Khóa học: 12
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty CP-ĐT-XD Tuấn Lộc
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 
 Nguyen Quoc Viet Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt
Sinh ngày: 15/06/1986.
Khóa học: 12
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu Tây Nam
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 
Nguyen Thanh Trung Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Sinh ngày: 19/09/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần Thủy Điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh
Chức vụ: Cán bộ quản lý công trình
Le Van Hai Họ và tên: Lê Văn Hải
Sinh ngày: 25/08/1988.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
 Nguyen Thi Ngoc Bao Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Sinh ngày: 23/05/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hưng Nghiệp
Chức vụ: Nhân viên
Le Chien Duc Họ và tên: Lê Chiến Đức
Sinh ngày: 04/08/1987.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Đơn vị công tác: Công ty Nhà Hòa Bình
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
 Le Phi Dung Họ và tên: Lê Phi Dũng
Sinh ngày: 04/05/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư Vấn Long Việt
Chức vụ: Nhân viên
Nguyen thi phong nga Họ và tên: Nguyễn Thị Phong Nga
Sinh ngày: 07/08/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đắk Quảng
Chức vụ: Nhân viên
Le MInh Quan Họ và tên: Lê Minh Quân
Sinh ngày: 20/11/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Ban Quản Lý Dự Án& Đầu Tư XD huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu
Chức vụ: cán bộ kỹ thuật
 Quang Thi Kim Oanh Họ và tên: Quãng Thị Kim Oanh
Sinh ngày: 04/05/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Trung Tâm Tư Vấn và Kiểm Định XD Bến Tre
Chức vụ: Nhân viên
 Le To Quyen Họ và tên: Lê Tố Quyên
Sinh ngày: 19/02/1988.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: viên chức giảng dạy
 Ta Thanh Diem Họ và tên: Tạ Thanh Diễm
Sinh ngày: 31/10/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8
Chức vụ: Nhân viên
 Luong My Phuong Họ và tên: Lương Mỹ Phượng
Sinh ngày: 12/09/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: cán bộ giảng dạy
 Hoang thi Phuong Thao Họ và tên: Hoàng Thị Phương Thảo
Sinh ngày: 31/07/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: cán bộ giảng dạy
Pham Ngoc Huyen Tran 1 Họ và tên: Phạm Ngọc Huyền Trân
Sinh ngày: 08/08/1988.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Vận Tải Minh Hùng
Chức vụ: Nhân viên 
Ngo Thanh Long Họ và tên: Ngô Thành Long
Sinh ngày: 30/12/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần Tư Vấn XD Ý Tân
Chức vụ: Nhân viên
Nguyen Thi Ngoc Ha Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Sinh ngày: 19/10/1989.
Khóa học: 11
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch đô thị
Đơn vị công tác: Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tài chính
Le Dat Nguyen 1 Họ và tên: Lê Đạt Nguyên
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Khách Trân
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Le Quang Tuan Họ và tên: Lê Quang Tuấn
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lâm Hải
Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật
LE THanh Tú Họ và tên: Lê Thanh Tú
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Le Dinh Hung Họ và tên: Lê Đình Hưng
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH 71
Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
Nguyen Minh DOn Họ và tên: Nguyễn Minh Dôn
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tùng Nguyên
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Nguyen Van Be Họ và tên: Nguyễn Văn Bế
Sinh ngày: 05/10/1984.
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Hoàng Hải
Chức vụ: Giám sát chủ đầu tư
Nguyen COng DUc Họ và tên: Nguyễn Công Đức
Sinh ngày: 05/9/1983.
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Chức vụ: Thanh tra Sở
Pho Quoc Khoa 1 Họ và tên: Phó Quốc Khoa
Sinh ngày: 17/6/1980.
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang
Chức vụ: Chuyên viên quản lý dự án
Tran KHac Duy Họ và tên: Trần Khắc Duy
Sinh ngày: 21/5/1986.
Khóa học: 2009-2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH TV XD MQ
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật công trình

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 8 - 2014, 08:10 )