• 7.jpg
  • 66.jpg
  • 30.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 6.jpg

Hội thảo khoa học feed

Hội thảo doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam

Sáng  ngày 27/06/2016 tại phòng A403, Khoa KTCT tổ chức thành công hội thảo DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ "Kỹ thuật thi công các công trình dân dụng, cầu đường tại Hàn Quốc và Việt Nam"

 

Hội thảo doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam về vấn đề: "Kỹ thuật thi công các công trình dân dụng, cầu đường tại Hàn Quốc và Việt Nam

Sáng  ngày 27/06/2016 Khoa KTCT tổ chức hội thảo DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ "Kỹ thuật thi công các công trình dân dụng, cầu đường tại Hàn Quốc và Việt Nam"

 

Hội thảo ứng dụng kết cấu thép trong Công trình dân dụng và công nghiệp

Vào ngày 11/06/2016 tại Phòng hội thảo A0403- trường Đại học Tôn Đức Thắng, công ty BMB Steel phối hợp với Khoa Kỹ Thuật Công Trình tổ chức thành công hội thảo "Ứng dụng kết cấu thép trong công trình dân dụng và công nghiệp".

 

Page 3 of 12

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed