• 7.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 66.jpg

Hội thảo khoa học feed

HỘI THẢO CHỌN LỰA GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG 30.10.2015

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Kiến trúc – Quy hoạch tiếp cận với kiến trúc sinh thái và tạo ra một môi trường sinh hoạt học thuật có chất lượng và kích thích niềm đam mê của sinh viên chuyên ngành, vào sáng thứ 6 ngày 30/10/2015, Khoa Kỹ thuật công trình phối hợp với tập đoàn Saint-Gobain và công ty GreenViet tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Chọn lựa giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng và thiết kế kiến trúc bền vững” tại phòng D205.

 

HỘI THẢO "SITE SURVEY AND ANALYSIS FOR URBAN DESIGN & PLANNING" 28/10/2015

Nhằm nâng cao kỹ năng khảo sát thực địa và giúp cho sinh viên hai ngành Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng nền tảng cho những thiết kế có chất lượng cao, vào sáng ngày 28/10/2015, Khoa Kỹ thuật công trình đã tổ chức buổi Seminar: Site Survey And Analysis For Urban Design & Planning do ThS. Ducku Seo hướng dẫn do ThS. Ducku Seo - thạc sỹ Thiết kế đô thị tại trường Harvard, Mỹ; giám đốc dự án, nhà quy hoạch đô thị của National Housing Organization; thành viên của ADU Group chia sẻ.

 

Page 7 of 12

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed