Giảng viên nghiên cứu feed

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 4

Vào lúc 10h00 ngày 14/4/2015, Khoa KTCT tổ chức sinh hoạt Journal Club tháng 4 tại phòng họp B với bài báo: “Green self-compacting concrete using stainless steel reducing slag” do TS. Lê Đức Hiển là tác giả nghiên cứu và trình bày.

Buổi trình bày có sự tham dự đầy đủ của Chủ tọa- Ts Trần Chương trưởng khoa KTCT, ban lãnh đạo Khoa, tập thể giảng viên, cán bộ viên chức khoa KTCT, đại diện Phòng Phát triển khoa học công nghệ Demasted.

Nội dung nghiên cứu về loại bê tông, thân thiện môi trường. Xỉ được thải ra trong quá trình sản xuất thép không gỉ được sử dụng thay thế một phần trong xi măng Portland thông thường.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần xỉ có thể thay thế xi măng Portland 20% là tối ưu. Đặc điểm của loại xi măng xỉ là chậm phản ứng với nước trong giai đầu. Hàm lượng xỉ thay thế trong xi măng Portland làm cường độ giảm đi phải tính theo công thức riêng. Tỷ lệ hàm lượng xỉ thay thế càng cao càng giảm lượng ăn mòn sunfat tăng lên.

Đề tài đã thu hút được sự quan tâm của các giảng viên và nhận được sự góp ý của phản biện và các giảng viên ngành xây dựng dân dụng. Một số câu hỏi liên quan đến tính khả thi của xi măng có sỉ và xi măng Portland, bài toán kinh tế để ứng dụng.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt học thuật:

LDH 1

TS. Lê Đức Hiển trình bày sinh hoạt học thuật Tháng 4

LDH 2

Các giảng viên trong khoa theo dõi phần trình bày của TS. Lê Đức Hiển

 

LDH 3

Phần thảo luận sôi nổi của các giảng viên về nội dung nghiên cứu của bài viết

 

STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE OF BUILDING’S PLAN AND DIRECTION OF HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS

April 2014, Dr. Ngo Le Minh – Head of Architecture Department, Faculty of Civil Engineering has published a scientific article with thread “Research on the relationship between the type of building’s plan and direction of high-rise residential buildings” published in Construction planning journal 67, belongs to the Institute of Urban Planning and Rural, Construction Ministry.

 

Cover of Construction Planning Magazine Journal 67

The content of the article analyzes the close relationship between the two issues: direction and shape of plan during the high-rise housing design. The experience of the city in Shanghai (China) shows that the high-rise residential buildings organizations are influenced directly by orientation. It also decides the shape of plan, lighting solutions and natural ventilation for each building. Based on the current standard about high-rise housing design, high-rise housing in Shanghai is aligned toward the East-West at an angle less than 35 degrees to the South, and all the apartments need to expose under sunlight at minimum 2 hours per day. The calculation of the amount of time that the sun shines according to the design standards is an important task to choose the direction. It helps provide the design data of typical premises, height of buildings to ensure lighting requirements, natural ventilation for each apartments.

Experiences of high-rise premises organizations, regulations of direction and sunlight housing in Shanghai will be a useful contribution to the design of high-rise buildings in big cities of Vietnam in the future.

 

Position article shown in the table of contents

The article brings readers and professional new ways to evaluate the effectiveness of the planning and designing in high-rise housing through the lessons learned from Shanghai. View more content of this article here.

In this June, Dr. Ngo Le Minh will continue to introduce another research in the Construction Planning Journal 68 with the title "BUILDING EXPERIENCE AND SOCIAL HOUSING MANAGEMENT IN CHINA". This new research will introduce the experience in building and managing social housing in China, which suggested the construction planning and social housing management in Vietnam.

Invite you to read.

 

Page 2 of 2

link liên kết feed