SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 6 NĂM 2015

 

Định kỳ hàng tháng, tại khoa KTCT tổ chức buổi sinh hoạt học thuật nhằm tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, bổ sung những kiến thức chuyên môn thưc tế vào công tác giảng dạy trên giảng đường, đồng thời đóng góp cho Khoa những tư liệu quý với các bài báo cáo có tính khả thi cao và mang tính thời sự.

Ngày 9/6/2015, khoa KTCT đã tổ chức Buổi sinh hoạt học thuật tháng 6. Đến dự Buổi sinh hoạt học thuật có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo Khoa và tập thể giảng viên khoa KTCT. Trong buổi sinh hoạt học thuật này do TS. Trịnh Tú Anh trưởng bộ môn Quy hoạch trình bày đề tài nghiên cứu "Dự đoán hậu quả tai nạn giao thông bằng mô hình thống kê".

Nội dung của đề tài phản ánh thực trạng giao thông Việt Nam, nêu ra những nguyên nhân gây ra tai nạn và tổng hợp các số liệu về thiệt hại người và tài sản. Cụ thể, TS. Tú Anh chứng minh những vấn đề về gia tăng dân số, năng lực cơ sở hạ tầng thấp kém, ý thức và thói quen tham gia giao thông quá phức tạp, sự gia tăng không kiểm soát các phương tiện giao thông thô sơ.

Để có được kết quả nghiên cứu này, tác giả đã xây dựng một phương pháp nghiên cứu rất chi tiết, khoa học và bỏ ra rất nhiều công sức cũng như thời gian thu thập thông tin, dữ liệu về tình hình giao thông, số lượng xe đăng ký, bảng tổng hợp các vụ tai nạn trên địa bàn TP.HCM từ nhiều năm. Từ những số liệu thu thập được, tác giả đưa ra giải pháp lựa chọn biến và lập mô hình thống kê để đưa ra kết quả cuối cùng từ đó dự đoán hậu quả tai nạn giao thông của TP.HCM. 

Đồng tình với quan điểm và tính thực tế của bài nghiên cứu, TS. Nguyễn Thống Nhất cũng nêu ra một số vấn nạn về tình hình giao thông, sự quyết liệt và chỉ tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông của chính quyền thành phố, TS. Thống Nhất cũng bày tỏ sự khó khăn trong công tác thu thập dữ liệu, cũng như tính chính xác về số vụ tai nạn giao thông và số nạn nhân hàng năm từ các phòng ban liên quan.

TS. Trần Chương góp ý về các biện pháp giúp hạn chế tai nạn giao thông. Theo TS. Chương, người tham gia giao thông cần tự giác đi khám sức khỏe hàng năm, ban an toàn giao thông nên phổ biến những nội dung an toàn giao thông, tuyên truyền ý thức tham gia giao thông tích cực.

Để kết quả nghiên cứu chính xác và có sức thuyết phục hơn, TS. Nguyễn Kế Tường góp ý tác giả cần cung cấp thêm số liệu để làm rõ các kết luận về sự gia tăng mật độ giao thông, tiêu chuẩn an toàn giao thông hiện hành, chọn bộ dữ liệu có biến cụ thể để phân tích, loại bỏ những biến không có dữ liệu rõ rang.

Đề tài nghiên cứu "Dự đoán hậu quả tai nạn giao thông bằng mô hình thống kê" đã được đăng trên tạp chí chuyên gành cầu đường tháng 05, năm 2015. 

link liên kết feed