BUỔI SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 5/2015

Ngày12/05/2015, khoa KTCT đã tổ chức Buổi sinh hoạt Journal Club tháng 05. Đến dự Buổi sinh hoạt học thuật có sự tham dự đầy đủ của Chủ tọa- Ts Trần Chương trưởng khoa KTCT, ban lãnh đạo Khoa, tập thể giảng viên, cán bộ viên chức khoa KTCT.

Buổi sinh hoạt học thuật tháng 10 là phần trình bày của TS. Nguyễn Kế Tường – Giảng viên bộ môn Xây Dựng. 

 

 

TS. Nguyễn Kế Tường trình bày đề tài

Mở đầu, TS. Nguyễn Kế Tường thuộc bộ môn dân dụng trình bày các nghiên cứu của bài báo Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landside" tạm dịch là " Mô hình từ biến nghiên cứu đất không bão hòa trong vùng trượt lở tại khu vực Quianjiangping".

Bài báo khoa học tập trung nghiên cứu về khả năng trượt của đất tại vị trí không bão hòa. Thông qua các thí nghiệm hiện trường với phương pháp phù hợp để chỉ ra những nguyên nhân gây trượt. Các mô hình nghiên cứu từ biến đất, mô hình thành phần… đã được áp dụng trong đề tài này. Ngoài ra, TS. Tường còn giới thiệu thêm chi tiết về phương pháp thí nghiệp được ứng dụng trong đề tài và các thiết bị thí nghiệm mới.

 

 

Các giảng viên trong khoa theo dõi nội dung bài báo

Đề tài đã thu hút được sự quan tâm của các giảng viên trong khoa và liên tục nhận được những câu hỏi phản biện.

Bài báo được đánh giá là có kiến thức chuyên ngành cao, thu hút được sự quan tâm của các giảng viên ngành xây dựng – cầu đường như TS. Trần Chương, TS. Trần Minh Tùng, TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương. Các câu hỏi xoay quanh các giá trị của thí nghiệm và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu như thời gian thực hiện, phương pháp chọn lựa, sự khác biệt của việc ứng dụng các thiết bị và mô hình khác nhau, sự thay đổi biểu đồ giá trị khi thay đổi cấp tải…

TS. Trần Chương cho biết, đây là đề tài khá phức tạp vì nghiên cứu về cấu trúc nền móng nhưng sẽ mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu mới trong tương lai. Bài báo có thể trở thành tiền đề cho các nghiên cứu của giảng viên trong tương lai.

link liên kết feed