KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN TRƯỢT THEO TỪNG MẢNG SAU ĐẤT ĐỎ BAZAN CẠNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TÂY NGUYÊN

 TS.Ngô Tấn Dược- bộ môn Xây dựng dân dụng, Khoa Kỹ thuật công trình đã công bố một bài báo khoa học với đề tài "Investigating the changes of physical-mechanical properties and determining the critical height for slope stability on the residual- deluvial soils of Basalt weathering crust in the Western highlands", đăng trên tạp chí chuyên ngành Xây dựng tháng 2-2015, trang 65 do Bộ Xây dựng xuất bản. 

link liên kết feed