Giảng viên nghiên cứu feed

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp thành phố: "Định hướng và kiểm soát phát triển không gian kiến trúc các khu biệt thự cũ trong khu trung tâm đô thị hiện hữu Tp. HCM"

 

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp thành phố: "Định hướng và kiểm soát phát triển không gian kiến trúc các khu biệt thự cũ trong khu trung tâm đô thị hiện hữu Tp. HCM"

-Cơ quản chủ trì: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

-Chủ nhiệm: TS. Trịnh Tú Anh, Khoa KTCT

Read more: Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp thành phố: "Định hướng và kiểm soát phát triển không gian kiến...
 

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 6 NĂM 2015

Định kỳ hàng tháng, tại khoa KTCT tổ chức buổi sinh hoạt học thuật nhằm tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, bổ sung những kiến thức chuyên môn thưc tế vào công tác giảng dạy trên giảng đường, đồng thời đóng góp cho Khoa những tư liệu quý với các bài báo cáo có tính khả thi cao và mang tính thời sự.

Read more: SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 6 NĂM 2015
 

BUỔI SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 5/2015

Ngày12/05/2015, khoa KTCT đã tổ chức Buổi sinh hoạt Journal Club tháng 05. Đến dự Buổi sinh hoạt học thuật có sự tham dự đầy đủ của Chủ tọa- Ts Trần Chương trưởng khoa KTCT, ban lãnh đạo Khoa, tập thể giảng viên, cán bộ viên chức khoa KTCT.

Buổi sinh hoạt học thuật tháng 10 là phần trình bày của TS. Nguyễn Kế Tường – Giảng viên bộ môn Xây Dựng. 

Read more: BUỔI SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 5/2015
 

LIST OF REPORTS IN JOURNAL CLUB, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2014-2015

“Review of fundamental principles in modeling unsaturated soil behavior”: 

Time and place: 28th October, 2014 – Meeting Room B 

Reporter: Dr. Phan Truong Son 

Discussion: 

 • Is there any lab working on unsaturated soil in Vietnam? 

 • What is the principle to calculate unsaturated soil? 

 • How to calculate empirical tests? 

   

"Plastic deformation at the nodes and the deformation of the foundation by finite element and experimental investigation of embankment."

Time and place: 18th November, 2014 – Meeting Room B 

Reporter: Dr. Nguyen Thong Nhat 

Discussion: 

 • Is there any lab working on unsaturated soil in Vietnam? 

 • What is the principle to calculate unsaturated soil? 

 • How to calculate empirical tests? 

   

"Stability chat for uniform slopes in solid with nonlinear failure envelopes"

Time and place: 13th January, 2015 – Meeting Room B 

Reporter: Dr. Ngo Tan Duoc 

Discussion: 

 

"Punching Shear Capacity of Interior SFRC Slab-Column Connections."

Time and place: 13th January, 2015 – Meeting Room B 

Reporter: MA. Tran Quoc Toan 

Discussion: 

 • Need to explain more about spacious density. 

 • Why not apply into slab without beam? 

 
"Shear strength model for RC beam-column joints seismic loading - Guo-Lin Wang, Jian-Guo Dai, J.G. Teng" 

Time and place: 10th March, 2015 – Meeting Room B 

Reporter: Dr. Tran Minh Tung 

Discussion: 

 • How to calculate Beta factor? 

 • What happens if we set rather compression force than intensity? 

 
"One World Trade Center, New York city - Sarah Willian Goldhagen"

Time and place: 10th March, 2015 – Meeting Room B 

Reporter: Assoc. Prof. Tran Van Khai 

Discussion: 

 • Can this new structure endure if plane crash into? 

 

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM

TS.KTS Ngô Lê Minh (*), ThS.KTS Lê Tấn Hạnh, ThS Hoàng Thị Phương Thảo khoa KTCT đã  có bài báo đăng trên Tạp Chí Kiến Trúc do Hội Kiến trúc sư Việt Nam xuất bản với đề tài Nghiên cứu mô hình tổ chức không gian thư viện Đại học hiện đại ở Việt Nam.

Không gian mái ĐH Fengchia - Đài Loan

Không gian mái ĐH Fengchia – Đài Loan

Vai trò của thư viện đã được khẳng định trong suốt quá trình phát triển lịch sử văn hóa và tri thức của loài người. Tính đến thời điểm hiện tại thì thư viện đã được phân chia thành nhiều loại hình, đa dạng và phong phú như: Thư viện công cộng, thư viện cá nhân, thư viện đại học,.. Do tính chất của từng loại thư viện mà chức năng của chúng khác nhau dẫn đến không gian, dây chuyền công năng cũng được bố trí khác nhau. Bài nghiên cứu này được thực hiện tập trung phân tích các không gian chức năng cần có của một Thư viện đại học dựa trên những lý thuyết đã được nghiên cứu trước đó cũng như những bài học từ các công trình thư viện thực tế trên thế giới. Qua đó, với việc hiểu biết một cách khái quát về việc tổ chức không gian thư viện đại học sẽ góp phần khẳng định thêm tầm quan trọng của nó đối với xã hội ngày nay.

Read more: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM
 

THE EFFICIENCY OF STEEL FIBERS IN IMPROVING SHEAR RESISTANCE OF DEEP BEAMS

March 2015, MA. Tran Quoc Toan and other researchers published an article on the Review of Ministry of Construction.

 

KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN TRƯỢT THEO TỪNG MẢNG SAU ĐẤT ĐỎ BAZAN CẠNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TÂY NGUYÊN

 TS.Ngô Tấn Dược- bộ môn Xây dựng dân dụng, Khoa Kỹ thuật công trình đã công bố một bài báo khoa học với đề tài "Investigating the changes of physical-mechanical properties and determining the critical height for slope stability on the residual- deluvial soils of Basalt weathering crust in the Western highlands", đăng trên tạp chí chuyên ngành Xây dựng tháng 2-2015, trang 65 do Bộ Xây dựng xuất bản. 

 

Page 1 of 2

link liên kết feed