Sinh hoạt học thuật feed

SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 6,7/2014 KHOA KTCT

Vào lúc 10h30 sáng ngày 12/8/2014, khoa Kỹ Thuật Công Trình tiếp tục sinh hoạt Journal Club với sự trình bày của TS. Trịnh Tú Anh bài báo được đăng trên Elsevier chuyên đề Ecological Indicator 42(2014) 122-134 với đề tài "Accessibility to green space: GIS based indicators for sustainable planning in a dense urban context" và TS. Ngô Lê Minh với bài báo " Co-evolution: a model for renovation of traditional villages in urban fringe of Guangzhou, China" đăng trên Journal of Asian Architecture and Building Engineering, chuyên ngành Urban Planning and Design.

Tham dự buổi sinh hoạt có sự góp mặt của ban lãnh đạo khoa, ThS. Phạm Ngọc Hằng - chuyên viên phòng Phát Triển Khoa Học Công Nghệ và toàn thể các giảng viên và viên chức của khoa. 

Mở đầu cho buổi sinh hoạt là phần trình bày của TS. Trịnh Tú Anh về đề tài "Accessibility to green space: GIS based indicators for sustainable planning in a dense urban context - Khả năng tiếp cận không gian xanh: Các chỉ số dựa trên GIS cho quy hoạch bền vững trong bối cảnh đô thị có mật độ cao". TS. Trịnh Tú Anh đã nêu bật được nội dung chính của bài báo: vai trò và tầm quan trọng của không gian xanh trong đô thị, không chỉ về vấn đề môi trường mà còn là sự quan tâm đến lợi ích đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người già; từ đó đo lường các khu vực thiếu khả năng tiếp cận tới không gian xanh bằng những phương pháp hợp lý. Các kết luận cụ thể của đề tài (mức độ ảnh hưởng của các biến yếu tố tới kết quả) cùng với những gợi ý cho quy hoạch đô thị thông qua kết quả nghiên cứu cũng được trình bày chi tiết.

 

Phần trình bày của TS. Trịnh Tú Anh

Read more: SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 6,7/2014 KHOA KTCT
 

Page 2 of 2

link liên kết feed