Sinh hoạt học thuật tháng 01/2016

1.      Thời gian:      10h45 ngày 26 tháng 01 năm 2016.
2.      Địa điểm:        Phòng họp B – ĐH Tôn Đức Thắng.
3.      Thành phần tham dự:
 1. TS. Trần Minh Tùng – Trưởng Khoa KTCT – Chủ tọa.
 2. TS. Ngô Lê Minh
 3. TS. Lưu Nguyễn Nam Hải – Chủ nhiệm
 4. TS. Trịnh Tú Anh
 5. TS. Phan Tô Anh Vũ
 6. TS.  Ngô Tấn Dược
 7. TS. Nguyễn Thống Nhất
 8. PGS.TS. Trần Văn Khải
 9. TS. Nguyễn Kế Tường
 10. TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương
 11. ThS. Võ Thành Nam
 12. ThS. Bùi Quang Tuấn
 13. ThS. Nguyễn Đình Phi
 14. ThS. Phan Đào Hoàng Hiệp – Thư ký
 15. ThS. Nguyễn Thành Quí
 16. ThS. Phạm Đức Long
 17. ThS. Nguyễn Đình Nam
 18. ThS. Nguyễn Ngọc Tấn
 19. ThS. Trần Minh Hoàng
 20. ThS. Trần Ng Hoàng Uyên
 21. ThS. Hoàng Thị Phương Thảo
 22. ThS. Nguyễn Việt Bình
 23. ThS. Trần Thị Quỳnh Mai
 24. ThS. Lê Thị Thanh Trâm
 25. ThS. Nguyễn Thị Thúy Oanh
 26. ThS. Lê Tấn Hạnh
 27. ThS. Tô Hương Chi
 28. ThS. Lâm Quý Thương
 29. ThS. Lê Tố Quyên
 30. ThS. Nguyễn Thị Hồng Điệp
 31. ThS. Lê Hoàng Nam
 32. ThS. Đặng Thế Hiển
 33. KS. Nguyễn Văn Cảnh

4.      Nội dung:

a)      Báo cáo viên:        ThS. TRẦN THỊ QUỲNH MAI

b)      Đề tài:       Tài liệu tham khảo môn học TOP100: “DESIGN STUDIO 2”.

c)      Thảo luận:

1)      ThS. Nguyễn Đình Nam: Có thể đưa thêm nhiều nguồn tài liệu khác nhau chứ không chỉ là sách?

Tác giả:  Xin tiếp thu ý kiến và đang nghiên cứu đưa thêm video clip vào trong quá trình giảng dạy.

2)      ThS. Nguyễn Thị Thúy Oanh: Mức độ sử dụng tài liệu tham khảo này được đánh giá như thế nào?

Tác giả:  Với nhiều bài tập nhỏ trong tổng thể môn học này sử dụng kiến thức cụ thể trong các tài liệu tham khảo trên, SV được đánh giá từng bước từ cơ sở đến nâng cao, năng lực học tập cũng như nghiên cứu của SV qua đó cũng được trau dồi.

3)      PGS.TS. Trần Văn Khải: Số lượng sách tham khảo nhiều gấp 2.5 lần so với chương trình cũ, chủ yếu là sách nước ngoài là điều rất đáng chú ý.

Tác giả:  Với mong muốn SV tham khảo nhiều hơn nữa về kinh nghiệm thiết kế cũng như tiếp cận với các nguồn tài liệu mới trên thế giới.

4)      TS. Ngô Lê Minh: Tài liệu tham khảo rất phù hợp môn học. Bộ môn chú trọng đến việc thao khảo tài liệu từ những kinh nghiệm thiết kế để thực hành tốt hơn.

Tác giả: Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường thực hành để có thể thành thạo trong việc thực hiện các đồ án khác.

Tác giả: Xin cảm ơn các nhận xét.

Tác giả xin chân thành cảm ơn các ý kiến thảo luận và góp ý.

 

Bài báo cáo của ThS. TRẦN THỊ QUỲNH MAI kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

link liên kết feed