THỰC TRẠNG &GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH TOP 100 : TOP 100 : Ngành Quy hoạch Quy hoạch và Kiến trúc

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 12 với báo cáo viên là tiến sỹ Ngô Lê Minh, trưởng bộ môn Kiến trúc.

Nội dung của bài báo cáo xoay quanh thực trạng của chương trình giảng dạy mới TOP 100 mà nhà trường đang triển khai và củng cố. Dựa trên những đánh giá được đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy trong học kỳ vừa qua, dựa vào thái độ học tập của sinh viên mà tùng cán bộ giảng viên đưa ra một số giải pháp khắc phục và phát triển chương trình cũng như chất lượng đào tạo lên đúng tầm mà từ lâu trường ĐH Tôn Đức Thắng đang xây dựng.

link liên kết feed