Hội thảo các giải pháp kỹ thuật xử lý đât yếu phục vụ xây dựng công trình dân dụng, giao thông và hạ tâng kỹ thuật

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng, Xây dựng Cầu đường tiếp cận với doanh nghiệp và học hỏi một số kinh nghiệm thực tế về công tác xử lý nền đất yếu, gia cố nền phục vụ cho các công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông.

Nhằm yêu cầu tạo môi trường sinh hoạt học thuật có chất lượng và kích thích niềm đam mê của sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Xây dựng Cầu đường
Với mục đích mở rộng mối quan hệ và hợp tác giữa Khoa, Trường với các doanh nghiệp bên ngoài.
Khoa Kỹ thuật công trình kính trình kết hợp Công ty TNHH Xây dựng FICO-COREA tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Các giải pháp kỹ thuật xử lý đất yếu phục vụ Xây dựng Công trình Dân dụng, Giao thông, và Hạ tầng kỹ thuật”.

- Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ 7 ngày 07/05/2016
- Địa điểm: Phòng D0205, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Đối tượng: Sinh viên năm 3, 4, 5 ngành xây dựng và cầu đường.

 

link liên kết feed