Hội thảo với GS. Hueste từ Tổ chức VEF

Vào ngày 6/8/2015 Khoa KTCT đã tổ chức thành công báo cáo với chuyên đề “Design and behavior of spliced continuous prestressed concrete slab-on-girder bridges- Thiết kế và hành vi của cầu bê tông dự ứng lực ghép liên tục phôi thép trên dầm”. Vô cùng vinh dự khi có sự diễn thuyết của GS. Hueste từ Tổ chức VEF- Vietnam Education Foundation (Mỹ), khách mời từ trường đại học giao thông vận tải, công ty Bê tông 620 và các viện nghiên cứu cùng chuyên môn, và các giảng viên khoa KTCT.

GS. Hueste từ Tổ chức VEF

 

Chuyên đề liên quan đến vấn đề thiết lập phương pháp xây dựng modun áp dụng cho những cây cầu có nhịp vượt quá 45m. Buổi báo cáo chuyên đề tạo điều kiện để giảng viên khoa KTCT dễ dàng tiếp cận với công nghệ, giải pháp xây dựng mới trên thế giới đồng thời có cơ hội trao đổi, chia sẻ kiến thức, nội dung nghiên cứu đã và đang thực hiện. Mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa khoa KTCT trường ĐH Tôn Đức Thắng với các trường đại học trên thế giới và Việt Nam.

Phần trình bày của GS. Hueste và sự tham gia của các giảng viên trong khoa

Ảnh chụp lưu niệm sau buổi hội thảo

link liên kết feed