Thông tin buổi làm việc với TS. Lê Thanh Nam trường ETH, Thụy Sĩ và TS. Mario Cools, trường Liege, Bỉ

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, khoa KTCT đã có buổi đón tiếp, làm việc và báo cáo seminar của các chuyên gia của Việt Nam và quốc tế. Buổi làm việc có sự tham gia của các học giả TS. Lê Thanh Nam, Đại học ETH, Thụy Sĩ; TS. Mario Cools, trường đại học Liege, Bỉ; GS. Volker Martin, Đức củng với lãnh đạo khoa, các giảng viên, các chuyên gia nước ngoài và sinh viên khoa KTCT.

TS. Lê Thanh Nam báo cáo chuyên đề “A Stochastic Optimization Approach toward Sustainable Infrastructure Asset Management”. Nội dung chuyên đề về phương pháp tối ưu hóa ngẫu nhiên- Stochastic optimization và quản lý tài sản cơ sở hạ tầng IAM- Infrastructure Asset Management.

5a8db918c6ef262e6a42d748e06295b7403ecbc954269cf15e3c13f55632c296

TS. Lê Thanh Nam trình bày chuyên đề

TS. Mario Cools báo cáo chuyên đề “Flood land project in Belgium (integrated urban modelling, river flood modeling, and transport modeling”. Nội dung chuyên đề  nêu lên ảnh hưởng của thay đổi khi hậu và hành vi di chuyển.

91031d0ae75545f23f0084c0330f1059f58f7300b3c08e9fb0c5fd793bb04056

TS. Mario Cools trình bày chuyên đề

GS. Volker Martin báo cáo chuyên đề” The change of Industrial Metropolition”. Đây là các chuyên đề có nội dung nghiên cứu gắn liền với các chuyên ngành đào tạo và các vấn đề cấp bách hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

1

GS. Volker Martin trình bày chuyên đề

Sau khi báo cáo học thuật của các chuyên gia, học giả là buổi trao đổi với lãnh đạo khoa nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế cũng như thúc đẩy hợp tác giữa trường ĐH Tôn Đức Thắng và hai trường đại học Liege và ETH.

d7930b3f5a30f824a0ebf0688dba9c5e66c6f1ae15142303ad4fc3b18e0cdc48

link liên kết feed