Hợp Tác Nghiên Cứu và Đào Tạo Với Trường Đại Học Handong Global, Hàn Quốc

 

Năm học 2015 – 2016, GS.TS. Koo Chamun, trường đại học Handong Global đã dẫn đoàn SV qua làm việc và thực hiện các buổi sinh hoạt học thuật, nghiên cứu chung rất thành công. Năm nay khoa tiếp tục mời GS.TS. Koo Chamun sang làm việc, thảo luận cơ hội hợp tác thực hiện nghiên cứu trong tương lai. Các giảng viên và sinh viên của trường Handong Global và Tôn Đức Thắng đã cùng khảo sát hiện trạng tại TpHCM trong hai ngày để làm các báo cáo. Ngày 19/06/2017, đại diện ngành Quy hoạch đô thị, Khoa Kỹ thuật công trình, trường đại học Tôn Đức Thắng – trưởng ngành TS. Trịnh Tú Anh cùng các giảng viên, sinh viên đã có buổi làm việc với trường đại học Handong Global, Hàn Quốc. Đại diện của trường Handong có GS.TS. Koo Chamun; ThS Ducksu Seo, nhà đô thị học, Head of NIBC Global Institute, 9 sinh viên của trường..

Chương trình làm việc đã thành công tốt đẹp với các nội dung chính như sau

1)    Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 2 khoa Quy hoạch đô thị của trường đại học Handong Global và Khoa Kỹ thuật công trình, trường đại học Tôn Đức Thắng

2)    Báo cáo về các kết quả đã thực hiện được của đề tài “Upgrading Qualities of Housing and Communities in Ho Chi Minh City through Adopting Appropriate Technologies and Invitation of Foreign Investments”;

3)    Thảo luận chi tiết về việc mở chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết (1+1), các môn học liên quan, học bổng cho sinh viên, các mức học phí. Dự thảo tháng 9 năm 2018 sẽ mở khóa khai giảng đầu tiên,

4)    Thảo luận để thực hiện 1 nghiên cứu chung trong năm học 2017-2018, tài trợ bởi trường Handong Global.

5)    Thảo luận hướng nghiên cứu về "Smart city" cho Thành phố Vũng Tàu,

6)    Thảo luận các nghiên cứu mới trong tương lai,

7)    Sinh viên 2 trường đi thực địa và báo cáo đề tài nghiên cứu thực tế tại Việt Nam.

Sau đây là một vài hình ảnh tại hội thảo.

 

GS.TS. Koo Chamun và TS. Trịnh Tú Anh

 

Sinh viên Hàn Quốc báo cáo chuyên đề

 

 Các thành viên trong buổi làm việc

link liên kết feed