Công ty cổ phần Hass tuyển dụng

Công ty cổ phần Hass tuyển dụng.

Các ứng viên tốt nghiệp Đại Học trở lên thuộc ngành vật liệu xây dựng, xây dựng, thiết kế kết cấu và các ngành có liên quan quan tâm, vui lòng xem thông tin đính kèm.

Link file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/0BxU49ErnoTpFd0FKdm9YVE1rYnM/view?usp=sharing

 

 

link liên kết feed