Thời khóa biểu lớp đào tạo ngắn hạn

 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

   Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng dự kiến mở lớp đào tạo ngắn hạn cho học viên như sau :

I . Thông tin khoá học:

Đăng ký ghi danh và đóng học phí tại phòng  HD05/ D0003 ( tầng hầm khu D)

Liên hệ chiêu sinh: Hotline: 0975.689.883 Ms.Nghĩa.

Trân trọng kính chào./.

link liên kết feed