THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04/2017

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04/2017
 
Đối tượng: Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01 và 04/2017.
 
- Thời gian đăng ký: 11/04/2017 - 19/04/2017. 
 
- Điạ điểm: Văn phòng khoa Kỹ thuật công trình (D005)
 
- Thời gian làm lễ:
 
+ Tổng duyệt ngày: 27/04/2017 (dự kiến)
 
+ Lễ chính thức ngày:28/04/2017 (dự kiến)
 
- Sinh viên chú ý khi đăng ký:
 
+ Tiền chụp hình riêng từng sinh viên nhận bằng: 30.000 đ
 
+ Tiền thuê lễ phục: 70.000 đ.
 
+ Tiền đặt cọc lễ phục 600.000 đ
 
Tổng cộng: 700.000 VNĐ

 Sau khi làm lễ sinh viên liên hệ VP Khoa để trả lễ phục từ ngày 03/05/2017 - 05/05/2017 và nhận lại tiền cọc lễ phục. Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết cho sinh viên trả đồ trễ hạn.

link liên kết feed