KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ THÁNG 05/2016 (BUỘC THÔI HỌC DO QUÁ HẠN ĐÀO TẠO) - HỆ LT, VB2, VHVL

           XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO & SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ QUÁ QUY ĐỊNH  (BUỘC THÔI HC)

 

Căn cứ cảnh báo học vụ sinh viên sắp quá hạn đào tạo trong Kế hoạch số 1482/2015/TB-TĐT ngày 13/10/2015 về xử lý học vụ sinh viên, Khoa thông báo kế hoạch xử lý học vụ đợt tháng 05/2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DNG: Sinh viên bị buộc thôi học thuộc các lớp sau đây:

                                                        DANH SÁCH TẢI VỀ TẠI ĐÂY

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học:

-  Chương trình đào tạo 03 năm: 10280301, 10280401, 10280461.

2. Liên thông cao đẳng lên đại học:

-   Chương trình đào tạo 02 năm: 11180101,11180161.

3. Văn bằng 2:

-  Chương trình đào tạo 03 năm (VLVH): 08XD1B.

-  Chương trình đào tạo 03 năm (Chính quy): 10680101.

4. Vừa làm vừa học :

-   Chương trình đào tạo 05 năm: 09XD1T.

5. Sinh viên nợ hc phí t 2 hc k tr lên (tính từ HK2/2015-2016 trở về trước).

II. HÌNH THỨC XỬ LÝ:

1. Buộc thôi học (xóa tên): Ngày 30/6/2016 Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học những sinh viên thuộc Phần I nếu chưa hoàn thành chương trình học; những sinh viên còn nợ học phí quá quy định từ 02 học kỳ trở lên..

5. Thời hạn giải quyết đơn xin gia hạn:

- Ngày 30/05/2016: Hạn cuối sinh viên phản hồi danh sách xử lý học vụ, nộp đơn xin gia hạn thời gian đào tạo về Khoa.

link liên kết feed