Lịch giảng đề Đồ án nền móng, hệ LT, VHVL - HK2(15-16), lớp 13280101, 13580101 & sinh viên học lại

 

Lịch giảng đề Đồ án nền móng, hệ LT, VHVL - HK2(15-16)

Danh sách sinh viên:

-Tài về:http://www.mediafire.com/view/6zxwlz6qwag61ls/danm.pdf

Lịch giảng đề:

15h30, thứ 7 (27/02/2016) phòng B203

* Thời gian làm đồ án 08 tuần ( 29/02/2016 - 25/04/2016)

link liên kết feed