Hệ ngoài chính qui feed

KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ THÁNG 05/2016 (BUỘC THÔI HỌC DO QUÁ HẠN ĐÀO TẠO) - HỆ LT, VB2, VHVL

           XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO & SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ QUÁ QUY ĐỊNH  (BUỘC THÔI HC)

 

Căn cứ cảnh báo học vụ sinh viên sắp quá hạn đào tạo trong Kế hoạch số 1482/2015/TB-TĐT ngày 13/10/2015 về xử lý học vụ sinh viên, Khoa thông báo kế hoạch xử lý học vụ đợt tháng 05/2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DNG: Sinh viên bị buộc thôi học thuộc các lớp sau đây:

                                                        DANH SÁCH TẢI VỀ TẠI ĐÂY

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học:

-  Chương trình đào tạo 03 năm: 10280301, 10280401, 10280461.

2. Liên thông cao đẳng lên đại học:

-   Chương trình đào tạo 02 năm: 11180101,11180161.

3. Văn bằng 2:

-  Chương trình đào tạo 03 năm (VLVH): 08XD1B.

-  Chương trình đào tạo 03 năm (Chính quy): 10680101.

4. Vừa làm vừa học :

-   Chương trình đào tạo 05 năm: 09XD1T.

5. Sinh viên nợ hc phí t 2 hc k tr lên (tính từ HK2/2015-2016 trở về trước).

II. HÌNH THỨC XỬ LÝ:

1. Buộc thôi học (xóa tên): Ngày 30/6/2016 Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học những sinh viên thuộc Phần I nếu chưa hoàn thành chương trình học; những sinh viên còn nợ học phí quá quy định từ 02 học kỳ trở lên..

5. Thời hạn giải quyết đơn xin gia hạn:

- Ngày 30/05/2016: Hạn cuối sinh viên phản hồi danh sách xử lý học vụ, nộp đơn xin gia hạn thời gian đào tạo về Khoa.

 

Lịch giảng đề Đồ án nền móng, hệ LT, VHVL - HK2(15-16), lớp 13280101, 13580101 & sinh viên học lại

 

Lịch giảng đề Đồ án nền móng, hệ LT, VHVL - HK2(15-16)

Danh sách sinh viên:

-Tài về:http://www.mediafire.com/view/6zxwlz6qwag61ls/danm.pdf

Lịch giảng đề:

15h30, thứ 7 (27/02/2016) phòng B203

* Thời gian làm đồ án 08 tuần ( 29/02/2016 - 25/04/2016)

 

link liên kết feed