Hệ chính qui feed

Thi lại cuối kỳ môn sức bền 2, HKDT1 (15 -16) và kiểm tra lại điểm 20% (nhóm 1) môn Sức bền vật liệu 1 ( HK1, 15 -16)

THÔNG BÁO

V/v Thi lại cuối kỳ môn sức bền 2, HKDT1 (15 -16) và

kiểm tra lại điểm 20%  (nhóm 1) môn Sức bền vật liệu 1 ( HK1, 15 -16)

 

1. Môn Sức bền vật liệu 1 (HK1,15 – 16)

Kiểm tra lại 20%: (chính thức)

- Nhóm 01: 9h30 thứ 7 (27/02), phòng D105

- Nhóm 02: Theo thông báo và gửi Email ngày 25/01/2016

2. Môn sức bền vật liệu 2 ( HKDT1, 15 – 16)

- Tổ chức thi 70%: (chính thức)

Thứ 7 (27/02),  10h30, phòng D105

 

Kế hoạch làm thực tập tốt nghiệp/ thực tập ngành đợt 2, năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH
Làm thực tập tốt nghiệp/ thực tập ngành đợt 2, năm học 2015 - 2016

Theo kế hoạch năm học, trong học kỳ  2/2015 -2016 sinh viên chính qui khoa Kỹ thuật công trình  sẽ thực tập tốt  nghiệp. Kế hoạch thực hiện như sau:
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN:

- Tải về:http://www.mediafire.com/download/lud9grs91bsh4dl/8_KTCT.rar

1. Ngày 18/01 – 22/01/2016 Sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp/thực tập ngành đăng ký thực tập tốt nghiệp/thực tập ngành trên trang hệ thống thông tin sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ đăng ký môn học.
2. 25/01/2016: Công bố danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trên website Khoa và phân hệ thông báo trong trang hệ thống thông tin sinh viên.
3. Ngày 19/02/2016: Giảng viên hướng dẫn làm việc với sinh viên:

      - 14h00, phòng D305

     - Ngành Quy hoạch & Cầu đường sinh viên tự liên hệ Gv hướng dẫn trước ngày 19/02

4. Thời gian thực tập: từ 19/02/2016 đến 02/04/2016.
5. Ngày  22/02/2016 đến ngày 26/02/2016: sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
Sau ngày 26/02/2016: Sinh viên chưa hoàn tất học phí sẽ không có điểm Thực tập tốt nghiệp
6. Thời gian sinh viên nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn: 04/04/2016.
7. Ngày 04/04 & 09/04/2016: Bảo vệ báo cáo tốt nghiệp 
8. Ngày 11/04– 15/04/2016: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.
Lưu ý: 
Học phần thực thực tập tốt nghiệp bao gồm điểm kỹ năng thực hành chuyên môn và điểm thực tập tốt nghiệp ( điềm Kỹ năng thực hành chuyên môn chiếm 50%, điểm thực tập tốt nghiệp chiếm 50%).
 Sinh viên nợ học phần thực tập tốt nghiệp phải thi Kỹ năng thực hành chuyên môn và làm lại thực tập tốt nghiệp.

 

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2

Thông báo

Lịch bảo vệ đồ án bê tông 2, cô Trâm, vào lúc 13h30 ngày 24/11/2015, tại phòng D506. 

 

Thông báo nhóm Đồ án tốt nghiệp và Báo cáo tốt nghiệp ( ThS. Huỳnh Hữu Thảo Nguyên)

 

- Sinh viên (cao đẳng & đại học) tham gia ĐATN đợt TN tháng 04/2016 nhóm

Cô Huỳnh Hữu Thảo Nguyên sẽ chuyển qua ThS. Đỗ Hoàng Hải (0938.883.624)

 

Bổ sung lịch thi 20% khóa mới (Nhập môn xây dựng)

BỔ SUNG LỊCH THI GIỮA KỲ KHÓA MỚI

MÃ MH

NHÓM

TỔ

TÊN MÔN HỌC

SS

LỊCH THI

THỜI

LƯỢNG

HÌNH THỨC

THI

801039

02

001

Nhập môn xây dựng

41

11/11/2015

13h30 – D0301

45 phút

Tự luận

                                                                                       

 

 

Page 3 of 4

link liên kết feed