Thông báo bảo vệ đồ án BTCT2 nhóm cô Nguyên hướng dẫn

Thông báo bảo vệ đồ án BTCT2 nhóm cô Thảo Nguyên hướng dẫn: 
Các bạn tập trung tại phòng D506 vào lúc 14h ngày 28/11/2017.
Khi đi bảo vệ sinh viên mang theo phiếu theo dõi tiến độ, bản vẽ A1, thuyết minh, phiếu giao đề bài.
Cảm ơn các bạn!

link liên kết feed