thông báo sửa đồ án bổ sung bt1, tổng duyệt, cô Lê Thị Thanh Trâm,

thông báo sửa đồ án bổ sung bt1, tổng duyệt, cô Lê Thị Thanh Trâm, lúc 15h ngày 25/10/2016. tại sảnh nhà B,
lưu ý: không sửa bài buổi tổng duyệt sẽ không được bảo vệ.

link liên kết feed