Lịch thi vét tháng 9/2016

Lịch thi vét tháng 9/2016

 

1. Lịch thi:

 

- Sinh viên tải về

 

2. Danh sách sinh viên thi vét:

 

Sinh viên tải về

 

* Những sinh viên không có tên do chưa đủ điều kiện sẽ

 

tổ chức thi sau đợt XLHV tháng 9/2016 hoặc liên hệ VPK

 

để rút lại học phí.

 

 

link liên kết feed