Danh sách sinh viên đủ điều kiện TT NGÀNH & TTTN tháng 9/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TTTN ---> tải về
 
 
Lưu ý: -Chỉ những sinh viên có đăng ký thực tập tốt nghiệp mới
 
 
được công nhận điểm.
 
          
- Dự kiến thời gian đóng lệ phí thực tập từ ngày
 
 
12/09/2016 ->16/09/2016
 
 
 (theo thông báo Phòng Tài chính).

link liên kết feed