Hệ chính qui feed

Thông báo bảo vệ đồ án BTCT2 nhóm cô Nguyên hướng dẫn

Thông báo bảo vệ đồ án BTCT2 nhóm cô Thảo Nguyên hướng dẫn: 
Các bạn tập trung tại phòng D506 vào lúc 14h ngày 28/11/2017.
Khi đi bảo vệ sinh viên mang theo phiếu theo dõi tiến độ, bản vẽ A1, thuyết minh, phiếu giao đề bài.
Cảm ơn các bạn!

 

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (thực tập tốt nghiệp) đợt 2 năm học 2016 - 2017 ( đại học & cao đẳng)

KẾ HOẠCH

Tập sự nghề nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2016-2017, khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 2

năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên hệ chính quy như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung

2

16/01 - 20/01/2017

Sinh viên đủ điều kiện TSNN đăng ký môn học trên trang

Hệ thống thông tin sinh viên website

(https://student.tdt.edu.vn)

chọn phân hệ đăng ký môn học.

3

24/01/2017

Khoa và phòng Đại học công bố danh sách sinh viên

đăng ký TSNN trên website Khoa và Phòng đại học

4

14/02/2017

Khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên TSNN.

5

13/02 - 17/02/2017

-       Sinh viên đóng tiền TSNN tại Phòng Tài chính.

-       Lưu ý:Học phí TSNN nằm trong học phí

HK2/2016-2017, sinh viên nợ học phí TSNN

sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học

HK2/2016-2017

(bao gồm học phần TSNN & các môn học khác).

6

13/02 - 18/04/2017

Sinh viên thực hiện TSNN.

7

10/04 - 14/04/2017

Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

Lưu ý:

Học phần thực thực tập tốt nghiệp bao gồm điểm kỹ năng thực hành chuyên môn và điểm thực tập tốt nghiệp

( điềm Kỹ năng thực hành chuyên môn chiếm 50%, điểm thực tập tốt nghiệp chiếm 50%).

 Sinh viên nợ học phần thực tập tốt nghiệp phải thi Kỹ năng thực hành chuyên môn      và làm lại thực tập tốt nghiệp.

Nhằm chuẩn bị thực hiện đúng kế hoạch, khoa kính đề nghị phòng Đại học, phòng Tài chính phối hợp cùng khoa để

sinh viên kịp thời tốt nghiệp.

 

thông báo sửa đồ án bổ sung bt1, tổng duyệt, cô Lê Thị Thanh Trâm,

thông báo sửa đồ án bổ sung bt1, tổng duyệt, cô Lê Thị Thanh Trâm, lúc 15h ngày 25/10/2016. tại sảnh nhà B,
lưu ý: không sửa bài buổi tổng duyệt sẽ không được bảo vệ.

 

Thông báo học bổng

Công ty TNHH Xây Dựng Lâm Phạm (LPC) đề xuất cấp học bổng cho 05 sinh viên. Tiêu chí xét cấp học bổng: 

- Học lực giỏi & xuất sắc ngành Xây dựng và các ngành còn lại của khoa KTCT; 

- Gia đình có điều kiện khó khăn nhưng có nghị lực phấn đấu, học hành nghiêm túc tại trường và/hoặc có ý tưởng đột phá & nổi bật trong toàn trường. 

Read more: Thông báo học bổng
 

KẾ HOẠCH LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2016 ( CAO ĐẲNG) điều chỉnh

                                      KẾ HOẠCH LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

                                             Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

                                         (Hệ chính quy – TP. Hồ Chí Minh)

 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

12/09 → 15/09/2016

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm báo cáo tốt nghiệp.

15/09/2016

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

15/09/2016→ 19/09/2016

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm báo cáo.  

19/09/2016→ 23/09/2016

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

26/09/2016

In danh sách sinh viên đóng tiền làm báo cáo tốt nghiệp

04/10/2016

Họp hướng dẫn thực hiện báo cáo tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp

04/10/2016→ 29/12/2016

Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp

23/11→ 26/11/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  báo cáo tốt nghiệp (giữa kỳ)

29/12/2016

Sinh viên nộp báo cáo tốt nghiệp

29/12 → 08/01/2017

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm báo cáo tốt nghiệp

* Chú ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tham gia BCTN nhưng không tham gia đợt T09/2016

làm đơn gửi Khoa từ 12/09 - 16/09 xin hoãn nếu không sẽ bị tính nợ học phí.

- SInh viên nợ và hoãn ở các đợt làm BCTN trước, phải làm đơn xin tham gia

BCTN và gửi Khoa từ 12/09 - 16/09 nếu có nhu cầu làm đợt T09/2016.

 

 

Page 1 of 4

link liên kết feed