Lịch học feed

Thông báo nghỉ học lớp Kết cấu bê tông cốt thép 2

Thông báo!

Sinh viên học môn Kết cấu bê tông cốt thép 2 do Giảng viên thầy Lê Đức Hiển bận đi công tác nên Ca 1+2 ngày thứ 6 29/01/2016 các em được nghỉ.

Trân trọng!

 

Thông báo lịch giảng đề đồ án Thi công

Thân chào các em.

Sinh viên làm đồ án Thi công trong hk2 

Thời gian: 13h30 Ca 3, thứ 3 ngày 26/01/2016 

Địa điểm: Phòng B204.

Mọi chi tiết liên hệ giảng viên giảng đề:

Thầy Bùi Quang Tuấn (0903.663.456)

 

Thông báo nghỉ thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng

Thông báo nghỉ học!
Ngày mai chủ nhật 24/01/2016
Nhóm 1 2 tổ 01 02 thực hành Vẽ kỹ thuật xây dựng phòng A704 của thầy Phan tô Anh Vũ nghỉ do giảng viên bận đột xuất.
Các bạn thông báo đến bạn bè giúp thầy.
Cảm ơn các em

 

THÔNG BÁO THI CUỐI KỲ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 2, HKDT1 (15 -16) GV. HUỲNH HỮU THẢO NGUYÊN

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên học HKDT1 thi lại cuối kỳ môn sức bền 2

Ngày thứ 6 (22/01),có mặt lúc 14h00, phòng D305

- Tổ chức thi 70%: 

Nội dung ôn: Chương: Thanh chịu lực phức tạp

                  Chương: Ổn định thanh chịu nén

 

 

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Thông báo nghỉ học, cô Lê Thị Thanh Trâm.

Các môn như sau:

Kinh tế xây dựng và dự toán công trình, nhóm 01 : Thứ 5 ngày 21/1/2016,

Sức bền vật liệu B, nhóm 01 : thứ 6 ngày 22/1/2016

Sức bền vật liệu 2, nhóm 04 : thứ 6 ngày 22/1/2016.

Lịch học bù sẽ được thông báo sau.

 

 

Lịch thí nghiệm thủy lực lớp 13280101, 13580101 & SV học lại ( HK1, 15 -16)

STT MÔN HỌC SS THỨ PHÒNG NGÀY HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN ĐIỆN THOẠI
1 TN thủy lực 40 8 D002 24/01/2016 ------789012---- TS. Nguyễn Kế Tường 0989035649
2 TN thủy lực 40 2 D002 25/01/2016 ------------3456 TS. Nguyễn Kế Tường 0989035649
3 TN thủy lực 40 4 D002 27/01/2016 ------------3456 TS. Nguyễn Kế Tường 0989035649
4 TN thủy lực 40 6 D002 29/01/2016 ------------3456 TS. Nguyễn Kế Tường 0989035649
5 TN thủy lực 40 8 D002 31/01/2016 123456789012---- TS. Nguyễn Kế Tường 0989035649
 

Thông báo thi cuối kỳ môn sức bền vật liệu 2, HKDT1 (15 -16) và kiểm tra lại điểm 20% môn Sức bền vật liệu 1 ( HK1, 15 -16). GV. Huỳnh Hữu Thảo Nguyên

 

THÔNG BÁO

V/v Thi cuối kỳ môn sức bền 2, HKDT1 (15 -16) và

kiểm tra lại điểm 20% môn Sức bền vật liệu 1 ( HK1, 15 -16).

 

1. Môn Sức bền vật liệu 1 (HK1,15 – 16)

Kiểm tra lại 20%: 

Nội dung ôn: Chương nội lực

- Nhóm 01: 15h15 thứ 5 (21/01), phòng B305

- Nhóm 02: 16h15 thứ 5 (21/01), phòng B305

2. Môn sức bền vật liệu 2 ( HKDT1, 15 – 16)

- Tổ chức thi 70%: 

Nội dung ôn: Chương: Thanh chịu lực phức tạp

                  Chương: Ổn định thanh chịu nén

Thứ 6 (22/01),  14h00, phòng...

 

 

Lịch học bù trước : Thủy lực đại cương (nhóm 01 & nhóm 02)

- Nhóm 01:  thứ 3 (19/01) tiết 789, phòng B204

- Nhóm 02:  thứ 3 (19/01) tiết 012, phòng B506.

 

Kế hoạch, danh sách & lịch giảng đề đồ án môn học HK2 (15- 16) Chính quy & Ngoài chính quy

Kế hoạch, lịch giảng đề & danh sách chia nhóm Đồ án môn học 
HK 2 (15 - 16), chính quy - ngoài chính quy

I. KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN:
+Tuần: 11/01/2016– 24/01/2016 Giảng viên hướng dẫn giảng đề
+Chính thức tính thời gian làm đồ án: 25/01/2016
+Thời gian làm đồ án:
- Đồ án 2 tín chỉ: từ 25/01/2016 đến 10/04/2016
- Đồ án 3 tín chỉ: từ 25/01/2016 đến 24/04/2016
+Thời gian sinh viên nộp bài & bảo vệ:
- Đồ án 2 tín chỉ: từ 11/04/2016 đến 22/04/2016
- Đồ án 3 tín chỉ: từ 24/04/2016 đến 05/05/2016

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM & LỊCH GIẢNG ĐỀ:

A. CHÍNH QUY:

1. Đồ án kiến trúc 2:(có thay đổi)
- Lịch giảng đề: Thứ 6, 15/01/2016, Ca 4. Phòng:...
- Danh sách chia nhóm:http://www.mediafire.com/download/1mgzc9g50tgeg9o/Danh_sach_Do_an_cua_Bm_Kien_truc.zip
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2. Đồ án kiến trúc 5:
- Lịch giảng đề: Thứ 5, 14/01/2016, Ca 3. Phòng: D606
- Danh sách chia nhóm:http://www.mediafire.com/download/1mgzc9g50tgeg9o/Danh_sach_Do_an_cua_Bm_Kien_truc.zip
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

3. Đồ án kiến trúc dân dụng:
- Lịch giảng đề: Thứ 7, 16/01/2016, Ca 3. Phòng: B406
- Danh sách chia nhóm:http://www.mediafire.com/download/1mgzc9g50tgeg9o/Danh_sach_Do_an_cua_Bm_Kien_truc.zip
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

4. Đò án kiến trúc công cộng:
- Lịch giảng đề: Thứ 5, 14/01/2016, Ca 2.Phòng: B204
- Danh sách chia nhóm:http://www.mediafire.com/download/1mgzc9g50tgeg9o/Danh_sach_Do_an_cua_Bm_Kien_truc.zip
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

5.Phương pháp thể hiện kiến trúc 2:
- Lịch giảng đề: Thứ 4, 13/01/2016, Ca 4, 15h30. Phòng: D201
- Danh sách chia nhóm:http://www.mediafire.com/download/1mgzc9g50tgeg9o/Danh_sach_Do_an_cua_Bm_Kien_truc.zip
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

6. Đồ án bê tông cốt thép 1
Lịch giảng đề: Thứ 5, 14/01/2016, 16h00. Phòng: D105
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

7. Đồ án nền móng (chính quy)
Lịch giảng đề: Thứ 5, 14/01/2016, 15h30. Phòng: D105
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

8. Đồ án Quy hoạch 1
Lịch giảng đề: Thứ 6, 22/01/2016, 7h30. Phòng:D105
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

9. Đồ án Quy hoạch 3
Lịch giảng đề: Thứ 6, 22/01/2016, 9h30. Phòng: B210
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

9. Đồ án thi công
Lịch giảng đề: Thứ 3, 19/01/2016, 14h00. Phòng: B304
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

10. Đồ án ngành kỹ thuật công trình giao thông
Lịch giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ GV hướng dẫn từ 15/01 - 22/01 theo danh sách chia nhóm
- Danh sách chia nhóm:http://www.mediafire.com/view/gap04e9ny0yd64o/DO_AN_CAU_DUONG..xlsx
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm

B. NGOÀI CHÍNH QUY

1. Đồ án bê tông cốt thép 2
Lịch giảng đề: Thứ 5, 14/01/2016, 17h45. Phòng: B401
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2. Đồ án nền móng
Lịch giảng đề: 
- Danh sách chia nhóm:
Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0 và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

Còn cập nhật...

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÔNG NHÂN (13080101, 13080102 & KHÓA CŨ)

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÔNG NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ 1/2015 - 2016 sinh viên ngành xây dựng, khoa Kỹ thuật công trình sẽ làm thực tập

công nhân. Kế hoạch thực hiện như sau:

1. Ngày 29/12/2015: Giảng viên hướng dẫn làm việc sinh viên

-  8h00, thứ 3 (29/12/2015), phòng B308

Danh sách chia nhóm ----> tải về

http://www.mediafire.com/view/1h3yvgbmogsv958/Th%E1%BB%B1c_t%E1%BA%ADp_c%C3%B4ng_nh%C3%A2n_12-2015.xls

2. Chính thức tính thời gian thực tập: 29/12/2015

3. Thời gian thực tập: từ 29/12/2015 đến 25/01/2016.

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có điểm thực tập công nhân

4. Thời gian sinh viên nộp bài cho giảng viên hướng dẫn:

  • Ngày 27/01/2016
 

Page 3 of 4

link liên kết feed