Lịch học feed

THÔNG BÁO HỌC THỰC TẬP TRẮC ĐỊA THẦY NGUYỄN VIỆT BÌNH

Thông báo lịch học thực tập trắc địa thầy Nguyễn Việt Bình:

- nhóm 11 và 12, bắt đầu học lúc 7h, thứ 7 ngày 7/5/2016

- nhóm 13-14, bắt đầu học sáng chủ nhật ngày 8/5/2016

 

Lịch học bù Thầy Phan Đào Hoàng Hiệp

Lịch học bù Thầy Phan Đào Hoàng Hiệp:
  • Kết cấu thép - Phòng B405 - Nhóm 02: Ca 3 + 4 Ngày thứ 6 22/04.
  • Tin học trong tính toán kết cấu (CLC) - Phòng A707 - Nhóm 08: Ca 4 Ngày thứ 4 20/04.
 

Thông báo nghỉ học môn thực tập trắc địa thầy Nguyễn Việt Bình.

Thông báo nghỉ học môn thực tập trắc địa thầy Nguyễn Việt Bình.

Ca 3+4, ngày 14/04/2016. Nhóm 7+8

Chủ nhật học bình thường bắt đầu lúc 7h30.

 

Thông báo học bù và bảo vệ đồ án, thực tập tốt nghiệp cô Lê Thị Thanh Trâm

Lịch học bù và bảo vệ thực tập tốt nghiệp, bảo vệ đồ án cô Lê Thị Thanh Trâm

- Học bù môn tin học trong tính toán kết cấu: Nhóm 7 tổ 1, học bù vào ca 3, ngày 18/04/2016 phòng A703>

- Lịch bảo vệ đồ án bê tông 1, 15h ngày 20/04/2016, phòng D0402.

- Lịch nộp bài và bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp: 14h ngày 14/04/2016 phòng D004.

 

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ CÔ LÊ THỊ THANH TRÂM

Thông báo học bù cô Lê Thị Thanh Trâm:
Môn:
1. Sức bền vật liệu 2. nhóm 4, ca 4, ngày 8/4/16, phòng B506, bảo vệ hết môn ngày 15/4/2016, phòng D502.
2. Tin học trong tính toán kết cấu, nhóm 7 tổ 1, ca 1+2 ngày 9/4/16, phòng A602.

 

Thông báo Lịch học bù môn Sức bền vật liệu 2 - Nhóm 03

Lịch học bù môn Sức bền vật liệu 2 - Nhóm 03
GV: Võ Thành Nam 
Ca 3 ngày 8/4/2016 tại phòng D202

 

Thông báo Lịch học bù Thầy Phan Đào Hoàng Hiệp

 
Lịch học bù Thầy Phan Đào Hoàng Hiệp:
  •   Kết cấu công trình - Phòng B601 - Nhóm 03: Ca 3 Ngày thứ 6 08/04 và 15/04/2016
  •   Kết cấu công trình - Phòng B501 - Nhóm 04: Ca 4 Ngày thứ 6 08/04 và 15/04/2016
 
 
 

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN CƠ HỌC ĐẤT (NHÓM 1 VÀ 2), TIN HỌC TÍNH TOÁN KẾT CẤU (NHÓM 5), KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG (NHÓM 1) THẦY NGUYỄN ĐÌNH PHI

Thông báo nghỉ học, giảng viên: Nguyễn Đình Phi
Môn học: Cơ học đất
Nhóm 1, ca 1 (14/03/2016)
Nhóm 2, ca 2 (14/03/2016)
Môn học: Tin học tính toán kết cấu
Nhóm 5, tổ 1, ca 3 (14/03/2016)
Nhóm 5, tổ 2, ca 4 (14/03/2016)
Môn học: Kết cấu nhà nhiều tầng
Nhóm 1, ca 1 (15/03/2016)

 

THÔNG BÁO HỌC BÙ GIẢNG VIÊN LÊ THỊ THANH TRÂM

Thông báo học bù, giảng viên: Lê Thị Thanh Trâm

môn học: tin học trong tính toán kết cấu (thực hành)

Nhóm 7, tổ 1, học bù ca 3 (27/02) phòng A505

Nhóm 7 tổ 3, học bù ca 2 (27/02) phòng A607

 

 

THÔNG BÁO HỌC BÙ

Thông báo học bù giảng viên Lê Thị Thanh Trâm.

Môn học:

Cơ học cơ sở: Nhóm 2, học bù Ca 1 ngày 25/2/2016. Phòng E513

Tin học trong tính toán kết cấu (lý thuyết), Nhóm 7, ca 2 ngày 24/2/2016, Phòng D301.

 

 

 

Page 2 of 4

link liên kết feed