Thông báo sửa đồ án BTCT2 cô Thanh Trâm

Thông báo sửa đồ án BTCT2
Cô Lê Thị Thanh Trâm.
ngày 5.7.2017
đề A-> F: lúc 8h30
các đề còn lại: lúc 13h30
địa điểm: Phòng D506.
lưu ý: các bạn vui lòng đi đúng giờ, mang theo phiếu theo dõi tiến độ, bản vẽ kiến trúc.
Cảm ơn các bạn!

link liên kết feed