Thông báo sửa đồ án BTCT2 cô Trâm

Thông báo sửa đồ án BTCT2 cô Trâm: 

Thứ 2, ngày 26.6.2017, lúc 8h, phòng D505.

Các bạn sắp xếp đi đúng giờ và đầy đủ nhé, nhớ mang theo đề và phiếu theo dõi tiến độ.

 

 

 

link liên kết feed