Thông báo chiêu sinh khóa học năm 2016-2017

 

  1. I.                   Khóa học phần mềm E-Tabs:

Giảng viên: Th.S Trần Quốc Toàn.

Thời lượng: 40 tiết.

Học phí: 700.000 đồng/học viên

  1. II.               Khóa học thiết kế và thi công đường hầm:

Giảng viên: TS. Nguyễn Thống Nhất.

Thời lượng: 30 tiết

Học phí: 700.000 đồng/học viên

  1. III.            Khóa học Midas nâng cao:

Giảng viên: Th.S Võ Văn Thảo; Th.S Võ Thành Nam.

Thời lượng: 40 tiết

Học phí: 700.000 đồng/học viên

  1. IV.             Khóa học AndDesign:

Giảng viên: (giảng viên mời bên ngoài trường)

Thời lượng: 40 tiết

Học phí: 700.000 đồng/học viên

  1. V.                Khóa học AutoCad:

Giảng viên: Lâm Quý Thương

Thời lượng: 30 tiết

Học phí: 700.000 đồng/học viên

Trung tâm sẽ cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi kết thúc.

Ghi chú:

-       Thời gian học dự kiến 24/04/2017 – 07/05/2017 (thời gian dự kiến vào tuần cuối tháng 4 và tuần đầu tháng 5/2017).

-       Thời gian cụ thể các khóa học sẽ được thông báo trước thời gian học 04 ngày.

-       Học viên ghi danh và đóng tiền tại chỗ, học viên ghi danh tại phòng D0003     (tầng hầm khu D).

Mọi thắc mắc có thể liên hệ Phi Anh, ĐT: 0919.584.799.

link liên kết feed