Lịch bảo vệ đồ án bê tông 1 cô Lê Thị Thanh Trâm

Thông báo bảo vệ đồ án bê tông 1, cô Lê Thị Thanh Trâm.

lúc 14h30 ngày 15/11/2016

địa điểm: sảnh nhà B.

Chú ý: các bạn vui lòng đi đúng giờ, sau 15h15, giảng viên không nhận bài, khi nộp bài, mang theo phiếu theo dõi tiến độ hằng tuần.

 

 

link liên kết feed