Thông báo lịch sửa đồ án môn học cô Lê Thị Thanh Trâm

Thông báo lịch sửa đồ án cô Lê Thị Thanh Trâm

1. Đồ án BTCT1 : 15h thứ 3 hàng tuần.

2. Đồ án BTCT2: 8h30 và 14h thứ 6 hàng tuần ( sửa theo nhóm đề)

địa điểm: sảnh nhà D

Lưu ý: khi sủa bài sv mang theo đề bài, phiếu theo dõi tiến độ, sửa đúng theo tiến độ quy định.

Trân trọng cám ơn!

 

link liên kết feed