Thông báo giảng đề đồ án BTCT2- HK2/2016-2017

Thông báo giảng đề và nhận đồ án BTCT2:

Thời gian: 14h ngày 6/9/2016

Phòng B506.

Các bạn chú ý đi đầy đủ và đúng giờ.

link xem mã đề và nội dung, phiếu theo dõi tiến độ hằng tuần:

https://drive.google.com/file/d/0BxU49ErnoTpFMWlremxqWEExRm8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxU49ErnoTpFVWR1S29ocV9wWTg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxU49ErnoTpFMnlMMUROLWFUbFk/view?usp=sharing

 

 

link liên kết feed